Wprowadzenie

W przypadku rozwodu na ogół istnieją następujące problemy finansowe:

1/ podział istniejącego majątku
2/ dalsze finansowe funkcjonowanie

Wszystko oczywiście musi się odbyć w granicach prawa.
Stosowne przepisy to:


Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r.
Dz.U. z 2012 poz. 788
(Brzmienie od 4 grudnia 2013)

Artykuły 43-46 regulują podział majątku po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej,

 

 

Kodeks Cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Dz.U. z 2014 poz. 121
(Brzmienie od 23 stycznia 2014)

Artykuły 195-221 to prawo rzeczowe

Artykuły 1035-1046, 1070-1079
to spadek, darowizna, zapis windykacyjny

 

Kodeks Postępowania Cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r.
Dz.U. z 2014 poz. 101

(Brzmienie od 1 lipca 2014)

Artykuły 566 – 567 to podział majątku współmałżonków

Artykuły 617 – 625 to zniesienie współwłasności

Artykuły 680 – 689 to postępowanie spadkowe