JOF. Biznes i jego ocena

Jednodniowe Oświecenie Finansowe
Biznes i jego ocena.

Schemat czasowy

Kurs odbywa się w godzinach 9.30-18.30

09.00-09.30 Rejestracja, pobranie materiałów
09.30-13.30 Sesje przedpołudniowe
13.30-14.30 Lunch
14.30-18.00 Sesje popołudniowe
18.00-18.30 Decyzje, wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

Tematyka kursu   

Sesja I Logistyka

 • Wprowadzenie do metody kinezjologicznej
 • Kontrakt Edukacyjny

Sesja II Metoda Kinezjologiczna

 • Piosenka country w nauce finansów
 • Sprawdzian/konkurs

Sesja III Marża, narzut, cena, VAT

 • Jak szybko obliczać narzut?
 • Jak szybko obliczać marżę?
 • Jak szybko obliczyć VAT?
 • Jak szybko skalkulować cenę?

Sesja IV Break Even Point – punkt opłacalności

 • Jak szybko obliczać BEP?
 • Jak szybko ustalić wymagany poziom sprzedaży?
 • Jak szybko skalkulować cenę?
 • Jak szybko skalkulować koszty zmienne?
 • Jak szybko skalkulować koszty stałe?
 • Jak szybko skalkulować zysk?

Sesja V Ile zainwestować czyli NPV

 • Co to jest Net Present Value?
 • Jak oblicza się Net Present Value?
 • Co to jest metoda Discounted Cash Flow?
 • Jak wykorzystywać metodę DCF?
 • Jak obliczyć ile zainwestować w biznes?
 • Jak policzyć Net Future Value?
 • Przykłady własne uczestników

Sesja VI Ile % zysku daje biznes czyli IRR

 • Co to jest Internal Rate of Return?
 • Jak oblicza się IRR?
 • Jak jest podane IRR?
 • O czym informuje IRR?

Sesja VII Biznes podsumowanie

 • Jak wykorzystać BEP?
 • Co daje nam NPV?
 • Jak korzystać z IRR?
 • Zadania dodatkowe
 • Podsumowanie materiału
 • Zadania dodatkowe do rozwiązania
 • Decyzje uczestników
 • Wypowiedzi do kamery
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

[su_gmap address=”Rolna 43b, 40-555 Katowice”]