JOF. Budżetowanie

Seminarium: Budżetowanie.

Schemat czasowy

Seminarium jednodniowe odbywa się w godzinach 9.30-18.30

09.00-09.30
Rejestracja, pobranie materiałów

09.30-13.30 Sesje przedpołudniowe
13.30-14.30 Lunch
14.30-18.00 Sesje popołudniowe

18.00-18.30 Decyzje, wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

Tematyka kursu   

 • Rejestracja, pobranie materiałów, kawa

Sesja I Wprowadzenie i logistyka

 • Logistyka
 • Kontrakt Edukacyjny
 • Wprowadzenie do Seminarium

Sesja II Budżetowanie a planowanie finansowe

 • Zasady tworzenia kategorii budżetowych
 • Budżetowanie jako element planowania finansowego

Sesja III Przykłady kategorii

 • Dom
 • Życie Codzienne
 • Długi
 • Inwestycje
 • Ubezpieczenia
 • Transport
 • Rozrywka
 • Wydatki Nieregularne
 • Kary Finansowe
 • „Inne”

Sesja IV Kategoria koszty „minimum”

 • Wydatki absolutne
 • Wydatki inne


Sesja V 
Kategoria Inwestycje

 • Inwestycje odtworzeniowe
 • Inwestycje budujące

Sesja VI Praca z arkuszem Excel

 • Ustawianie kategorii
 • Obliczanie

 Sesja VII Podsumowanie

 • Podsumowanie materiału
 • Decyzje uczestników
 • Wypowiedzi do kamery
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

[su_gmap address=”Rolna 43b, 40-555 Katowice”]