O nas

Finanse po rozwodzie to nasz pomysł.
My mamy to doświadczenie już za sobą!

andrzej fesnak i marianna garus www.finanse-po-rozwodzie.pl

Każdy z nas jest Licencjonowanym Doradcą Finansowym.
   – dr Andrzej Fesnak, EFC® – European Financial Consultant
– Marianna Garus, EFG® – European Financial Guide

Dysponujemy take dostatecznym doświadczeniem życiowym.
Nasza filozofia daje się streścić w kilku punktach.

1/ Skala stresu jest jaka była

Od czasu pojawienia się koncepcji stresorów wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a w 1967 niewiele się zmieniło. Popularna skala stresu czyli kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS) ujmuje 43 stresogenne sytuacje życiowe w skali od 1 do 100 punktów.  Na I miejscu jest śmierć współmałżonka czyli 100 punktów.  Rozwód  jest na II miejscu i  ma 73 punkty! 

Każdy reaguje różnie na stres. U jednych jest to przygnębienie, u innych depresja lub ciężka choroba psychosomatyczna: np. nadciśnienie, choroba wieńcowa, choroby układu krążenia, choroba żołądka lub dwunastnicy.  Odporność na stres zależy od wielu czynników: subiektywnego sposobu percepcji, osobowości, wyuczonych nawyków czyli tzw. stylu radzenia sobie z trudnościami, kondycji, aktualnego stanu zdrowia, grup wsparcia etc.

Thomas Holmes Richarda Rahe

Ale nieszczęścia lubią chodzić parami. Stresorów może być więcej na raz: rozwód, śmierć rodzica, choroba dziecka, przeprowadzka, utrata pracy, wypadek samochodowy, trudny proces, dodatkowe koszty, brak środków, poczucie grzechu i wykluczenie ze wspólnoty religijnej, utrata kół znajomych etc.
Nikt nie wytrzyma 300 lub 400 punktów stresu na raz bez uszczerbku na zdrowiu i strat.

Tym bardziej nie masz wówczas głowy do racjonalnego planowania i zarządzania finansami, ani jako kobieta ani jako mężczyzna.
Potrzebujesz wsparcia a na wszystko jest sposób, na wszystko jest rada!

2/ Sędzia i adwokat rzadko kiedy jest specjalistą finansowym.

Dlatego może chcieć podzielić majątek po równo a to nie zawsze znaczy sprawiedliwie. Tzw. negocjator będzie chciał „wyszarpnąć  jak najwięcej” dla swojego klienta zleceniodawcy – to też nie jest sprawiedliwe.    

Licencjonowany Doradca Finansowy pracuje zawsze według podstawowej zasady etyki zawodowej – sprawiedliwego podziału. To prosta zasada: ”mąż dzieli a żona wybiera”  – albo na odwrót. Sprawiedliwy podział oznacza uwzględnienie rzeczywistego wkładu finansowego i materialnego w powstanie majątku oraz sposobu jego budowania. Wycenić należy wszystko w oparciu o mechanizmy finansowe: zasadę realnych utraconych korzyści, alternatywnych stóp zwrotu oraz inflacji. Doradca Finansowy to potrafi i dąży do sprawiedliwego podziału majątku. Mając takie wyliczenia – masz łatwiejszą sytuację w Sądzie.  Nie chodzi o to żeby „jego puścić w skarpetkach” ani żeby „zrobić z niej sprzątaczkę”. Chodzi o podział według realnych zasad finansowych w odróżnieniu od „kruczków prawnych”.

Potrzebujesz wsparcia. Bez fachowej  wiedzy nie dasz rady.
na wszystko jest sposób, na wszystko jest rada!

3/ Trzeba „z żywemi naprzód iść”.

Chcesz czy nie chcesz, musisz poradzić sobie z nową sytuacją. Zaplanować różne działania oraz zaplanować finanse. Plan finansowy pomoże ci:

– skupić się na twoich celach życiowych
– obniżyć koszty i podnieść standard życia
– znaleźć  drogę do realizacji celów finansowych taniej i szybciej

Być może musisz także dodatkowo zarabiać w sposób “nieinwazyjny”. Pracować wtedy gdy możesz a na doadtek mądrzej i wydajniej a nie koniecznie ciężej i dłużej.

Potrzebujesz wsparcia. Tego musisz się nauczyć .
A na wszystko jest sposób, na wszystko jest rada!

4/ Świat pójdzie swoją drogą.

Rozwody były, są i będą – niezależnie od tego, czy to się różnym Bogom podoba czy też nie! A to znaczy, że kiedy poczujesz co „oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień” – możesz zapragnąć nowej relacji, nowego związku. Jak sobie ukształtujesz związek – zależy do Ciebie. Jedno wiemy, chociaż cię jeszcze nie znamy – na pewno nie chcesz znaleźć się  znowu w podobnej sytuacji w jakiej  już byłaś lub byłeś a może nawet jeszcze jesteś!  Ale czy masz pomysł jak ukształtować wasze reguły życia finansowego? My mamy takie pomysły i znamy reguły działania przyjazne dla obydwu stron!
Potrzebujesz pomocy.
A na wszystko jest sposób, na wszystko jest rada!