Zanim weźmiesz kredyt dobrze policz! (updated)

Kredyt, ale z jaką ratą?

Analizowałam ostatnio kredyty razem z koleżanką Klaudią. Wzięłyśmy pod lupę kredyt z ratą stałą, kredyt z ratą malejącą i porównałyśmy je. Obydwie raty jak wszyscy wiemy mają osobne parametry, generują różne koszty odsetkowe i wymagają innej zdolności kredytowej.

Dlatego zanim weźmiesz kredyt dobrze policz!

Przy okazji warto też wiedzieć jaki czas jest potrzebny na to, aby zrównały się rata malejąca z ratą stałą. Przygotowałyśmy 4 filmy. Wprowadzenie oraz 3 merytoryczne, które praktycznie wyjaśniają problem.

 • Film nr 1: Jak funkcjonuje rata stała
 • Film nr 2: Jak funkcjonuje rata malejąca
 • Film nr 3: Porównanie obu rat i ich kosztów

Z filmów dowiesz się co kryje w sobie rata malejąca i rata stała.

Dowiesz się jak funkcjonują. Dowiesz się jak generują zdolność kredytową. Dowiesz jakie generują odsetki. Dowiesz się wszystkiego tego co jest potrzebne jako kredytobiorcy i co z tego wynika dla ciebie

Jeśli chcesz wiedzieć co wynika  z wyboru rat dla ciebie, koniecznie zobacz filmy. Nie tylko będziesz więcej wiedzieć a rozmowa w banku będzie prostsza.

Obejrzyj wprowadzenie

Jeśli chcesz zobaczyć filmy wypełnij formularz poniżej:

 

 

Pamiętaj, zanim weźmiesz kredyt wszystko musisz dobrze policzyć!
Pozdrawiamy Marianna i Klaudia

Domowa Akademia Finansowa (DAF) – Iluzja… Część III.

DAF – dług a problem dziecka.

Czasem rodzic chce zaspokajać jak najwięcej  kaprysów, na które po prostu go nie stać. Jednocześnie należy pamiętać, że dzieci są nieletnie i niedecyzyjne w sprawach rodzinnych. A także  finansowych. Ale tak samo ponoszą konsekwencje pochopnych decyzji finansowych rodziców. Są też ofiarami długów rodzica. Zadłużony rodzic, to rodzic, który nie ma środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka. Skazuje je na życie w ubóstwie szeroko pojętym. Długi rodzica dotykają dziecko, wtedy gdy jest pod jego opieką i władzą.  Mało kto wie, że także i po jego śmierci. Dlatego wiedza prawna oraz finansowa jest niezbędna do rozwiązywania problemów finansowych. Tak naprawdę w każdym momencie.

DAF – Wnioski:

 • Długiem nie jest suma planowanego kredytu oraz planowanych kosztów około kredytowych.
 • Długiem są narastające zaległości w opłacaniu rat kredytowych z odsetkami oraz zaległości w opłacaniu pozostałych rachunków i faktur.
 • Brak dyscypliny w regulowaniu należności to droga do zadłużania się.

Domowa Akademia Finansowa. Porady Marianny:

Każde zobowiązanie należy systematycznie i terminowo opłacać, nawet to najmniejsze. Takie podejście spowoduje, że będziemy mieli opinię rzetelnego płatnika, a taka wiedza na nasz temat może być cenna i użyteczna w przyszłości. Dlatego doradzam przygotowanie harmonogramu wszelkich obciążeń (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) i regulowanie ich zaraz po otrzymaniu pieniędzy. Czyli traktowanie ich jako wydatki pierwszoplanowe. Żeby ułatwić zgłębianie tematu zaplanowałam następujące artykuły: 

 1. Długi przedsiębiorcy
 2. Długi konsumentów
 3. Dług przed sądem
 4. Dług przed komornikiem
 5. Zarządzanie długami

Domowa Akademia Finansowa (DAF) – Iluzja… Część II.

DAF – jest dług, jest kłopot…

W pełni zgadzam się myślą Bodo Schäfera. Myśl tę dedykuję wszystkim, którzy kredytują kaprysy.  Niestety Pieniędzmi Innych Ludzi.

”Kupujemy rzeczy, na które nas nie stać, za pieniądze, których nie mamy, po to żeby imponować ludziom, których nie lubimy…”

Nie wierzysz – spojrzyj do szafy. Albo rozejrzyj się po mieszkaniu!

DAF – dług psuje relacje rodzinne.

Finał takiego postępowania jest następujący. Problemy  jakie powstają w związku z długami musimy rozwiązać samodzielnie. Nikt nie stworzył jeszcze Ministerstwa Długu, które rozwiąże problemy finansowe zadłużonych. Najczęściej konsekwencje zadłużenia ponosi najbliższa rodzina. Zadłużenie to choroba, która trawi relację między najbliższymi. Psuje je, często doprowadzając do rozpadu rodziny. Częstą przyczyną rozwodu jest tzw. niegospodarność jednego z małżonków. Można ją zdefiniować jako brak dyscypliny. A także chęci do regulowania bieżących zobowiązań finansowych.

Domowa Akademia Finansowa. Porady Marianny:

Nikt nikogo nie zmusza do zaspokajania kaprysów, ani do zaciągania kredytów. Są to nasze autonomiczne decyzje. Prawdą jest, że  jesteśmy nieustannie nakłaniani i do  jednego i do drugiego ponad przeciętną miarę. Ale mamy wolną wolę, więc z niej korzystajmy. Uleganie tego typu namowom może spowodować problemy. Tak samo jak decyzja o niepotrzebnym zakupie i kredycie jest podejmowana autonomicznie. Tak samo problem finansowy, który może z tego wyniknąć też musimy samodzielnie rozwiązać.  A to zdecydowanie trudniejsze.

Nie musisz korzystać z tych rad. Możesz zostać petentem Ministerstwa Windykacji..

Domowa Akademia Finansowa (DAF). Iluzja… Część I.

Motto: „Zadłużenie jest najgorszą formą ubóstwa.”
Thomas Fuller

DAF – zanim powstanie dług…

to droga do niego nie jest, ani długa, ani wyboista. Doprowadza do niego brak doświadczenia, brak pokory. Czasem jest to splot nieszczęśliwych wypadków nazywanych potocznie pechem. Nie wszystkie okoliczności doprowadzające do długów są wynikiem naszych zaniedbań. Czasem nie mamy na to kompletnie wpływu, po prostu nas dopadają.

Często zadłużamy się bez znajomości reguł związanych z funkcjonowaniem kredytów. Brakuje też znajomości procedur. Są one uruchomione w sytuacji, kiedy tracimy płynność finansową. A powstają często poważne konsekwencje. Mogą wpływać na nasze życie i życie całej rodziny, nie tylko najbliższej. Dlatego zaciągając zobowiązanie należy być szczególnie ostrożnym i przezornym. Zawsze  należy wziąć  pod uwagę najgorszy scenariusz.

DAF – co powoduje, że kredyt to jest dług?

Moim zdaniem długiem jest tylko takie zobowiązanie, które nie jest obsługiwane, czyli nie jest spłacane. Inaczej mówiąc – długiem nie jest kredyt regularnie i terminowo spłacany. Długiem są narastające zaległości w opłatach. Przyczyny są tak różnorodne jak historie ludzi. Jedna trzecia Polaków popada w tarapaty finansowe. Mówiąc o zobowiązaniach, o długach musimy odróżnić dwa podstawowe typy zobowiązań generowanych przez ludzi.

DAF – dług, czyli iluzja dostatku za cudze pieniądze.

 1. Zobowiązania pierwszego typu. Są zaciągane przez ludzi nie prowadzących działalności gospodarczej. Najczęściej są to długi konsumpcyjne czyli niepotrzebne wydatki – jak reklama mówi – stać cię na to! Tego typu zobowiązania należy planować rozważnie. A przede wszystkim należy unikać wydawania na przyjemności pieniędzy, których się nie zarobiło…

 2. Zobowiązania drugiego typu. Są zaciągane przez przedsiębiorców w celach biznesowych. I takie działanie jest jak najbardziej prawidłowe. Ale też trzeba pamiętać o tzw. „przeinwestowaniu”…

  Domowa Akademia Finansowa. Porady Marianny:

 3. Zastanów się zastanowić czy konsumujemy czy odkładamy na ten cel.
 4. Przeanalizuj własne możliwości finansowe.
 5. Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebujesz

 

 

Jak powstają długi przedsiębiorców?

Jak powstają długi przedsiębiorców?

Nikt nie roztrząsa czy przyczyną upadku naszego przedsięwzięcia są nasze działania mniej lub bardziej zawinione. Czy jest to wynikiem najprawdziwszego w świecie splotu nieprzewidywalnych okoliczności. Skutek jest  jeden wspólny dla wszystkich okoliczności: przestaliśmy regulować swoje zobowiązania a nie uregulowania zobowiązania przeobraziły się w dług.

Przyczyn długów przedsiębiorców może być mnóstwo:

 • bankructwo głównego klienta a innego brak,
 •  rezygnacja klienta ze współpracy,
 • zmiana przepisów prawnych i biznes nie może w takim kształcie funkcjonować, albo wręcz przepisy zakazały dalszej działalności,
 • przedsiębiorca jest  zobowiązany do wypłaty odszkodowania, kary umownej,  zadośćuczynienia, naprawienia szkody,
 • przedsiębiorca powinien ponieść dodatkowe nakłady, aby dalej prowadzić biznes,
 • niespodziewana choroba przedsiębiorcy lub kogoś  mu bliskiego i jednoczesny brak zaufanego zastępcy,

Jak biznes traktowany jak hazard prowadzi do długów przedsiębiorców?

Czasem popełniamy błędy bardzo ludzkie ponieważ ulegamy słabościom, prowadzimy biznes jak hazard. Dla niektórych biznes to jak gra w kasynie np. w pokera, na granicy rozsądku, gdzie wszystko jest postawione na jedną kartę. Fundamentem powodzenia jest tylko i wyłącznie nasze przekonanie, że właśnie nam się uda. Nasze  wewnętrzne przekonanie mówi, że właśnie mnie  pomimo wszystko musi się udać, wbrew regułom rynkowym, zasadom ekonomicznym i  zdrowemu rozsądkowi.

Jak wskazałam  droga do długów jest dość prosta wystarczy niewielka przeciwność losu a cały plan ulega wywróceniu. Zamiast realizować cele mamy gigantyczny kłopot do rozwiązania. Zakładam, że aplikując o kredyt podałeś prawdziwe dane dotyczące sytuacji finansowej i nie wziąłeś kredytu kreując fałszywą rzeczywistość. Wtedy twoja sytuacja jest zupełnie inna,  poza długiem masz jeszcze dodatkowy problem – odpowiedzialności karnej- ponieważ wyłudziłeś pieniądze.

Wnioski:

Istnieje tyle  przyczyn powodujących  powstanie długów, ile jest historii ludzi posiadających problemy finansowe i każda jest inna.

Porady Marianny:Marianna Garus, European Financial Guide® Licencjonowany Doradca Finansowy Licencja PL.17.EFG.1674

Zanim zdecydujesz się na inwestycję za „Pieniądze Innych Ludzi”, pamiętaj, że  pozyskane tą drogą środki powinny przynieść wymierny efekt finansowy. Aby ten efekt osiągnąć najpierw należy stać się ekspertem w danej dziedzinie po to, aby prozaiczne i przejściowe trudności nie powodowały lawiny problemów trudnych do opanowania.  Tylko  dzięki wiedzy  eksperckiej jesteś w stanie rozwiązać problemy w logiczny sposób bez zbędnego ryzyka.  Wtedy jest szansa, że  nie będziesz własnej działaności gospodarczej traktować jak kasyna a pomysłu na nowy  biznes jak kolejnego rozdania.