Jak ma radzić sobie kobieta poniżana przez partnera biznesowego lub klienta?

Czy zdarza się,  kobieta jest poniżana przez partnera biznesowego lub klienta?

Oczywiście, że tak.  Niektórzy mężczyźni nie mogą zaakceptować, że kobieta coś potrafi i jest w niektórych dziedzinach od nich mądrzejsza.  Pomawianie, obrażanie, poniżanie w pracy przez  partnera biznesowego może  przybrać dwie formy ataku:

– Jesteś niekompetentna
– Jesteś niemoralna

Jeżeli niekompetentna, to oczywiście nieprzygotowana merytorycznie i oczywiście nieprofesjonalna. A jeżeli niemoralna to źle się prowadzisz, czyli pojawią się zarzuty natury obyczajowej.

Kobieta poniżana przez partnera biznesowego bez konsekwencji?

Obydwa zarzuty są bardzo poważne i mogą mieć daleko idące konsekwencje dla obydwu stron. Dla  tego, który je stawia przede wszystkim karne. Artykuł 212 kodeksu karnego mówi:


“§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”


Atakowana kobieta może mieć poza konsekwencjami społecznymi i psychicznymi  także konsekwencja finansowe. Nie dlatego, że musi wnosić opłaty w sądzie bo czyny zabronione są ścigane po prostu na wniosek pokrzywdzonej. Raczej mowa tu o utraconych korzyściach – tzw. lucrum cesans. To też może być przedmiotem odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że jeśli ktoś robi publiczny zarzut – to może też mówić prawdę. Ale wówczas musi mieć dowody, bo tzw. dowód prawdy jest po stronie stawiającego zarzut. W przeciwnym razie jest to pomówienie i podlega artykułowi 212 kodeksu karnego.

Wnioski:

Pomawianie, obrażanie, poniżanie  to niestety elementy naszej obecnej codzienności. Reputacja, profesjonalizm, dobra opinia to elementy naszego wizerunku osobistego, ale przede wszystkim zawodowego.  I TO DOBRO PODLEGA OCHRONIE. Dlatego należy o  dobra osobiste  troszczyć się ze szczególną starannością, mamy do tego prawo i przepisy prawne, które to  umożliwiają. Pamiętajmy! Reputacja, Profesjonalizm i Dobra Opinia poza wiedzą  i doświadczeniem to  narzędzia pracy przy pomocą których zarabiamy na życie!

Porady Marianny:

Doradzam osobie, która dopuściła się pomówienia autorefleksję. Wynikiem Marianna Garus, European Financial Guide® Licencjonowany Doradca Finansowy Licencja PL.17.EFG.1674refleksji nad  własnym zachowaniem powinna być  krytyczna ocena własnej postawy. Należy przeprosić osobę pomawianą.  W naszym kręgu kulturowym bukiet kwiatów  lub kosz słodkości to sposób nie tylko wyrażenia wdzięczności. Jest to również sposób okazania skruchy  i chęci przeproszenia. Zwłaszcza jeśli mężczyzna obraża kobietę, może w ramach skruchy okazać trochę postawy gentelmana. Czy byłoby źle gdyby wykazał się także dojrzałością biznesową  i kultura osobistą? Jeśli  osoba, która dopuściła takich czynów nie potrafi przeprosić, to  osobie  poszkodowanej przysługuje prawo do obrony swojego dobrego imienia przez sądem. A osobie, która nie potrafi przeprosić zalecam kontakt z psychologiem lub psychiatrą.

Poleć, obserwuj i polub nas:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *