HP 17 BII+

HP 17BII+ to najlepszy model
kalkulatora finansowego Hewlett Packard.

Daje ogromne możliwości zastosowania w finansach, bankowości, księgowości, biznesie. Posiada ponad 250 funkcji finansowych łatwych w użyciu. Dostęp do funkcji jest poprzez system rozwijalnego menu na ekranie kalkulatora.

Oprócz wbudowanych  funkcji w kalkulatorze jest także aplikacja HP SOLVE. Pozwala wpisać własne równania i rozwiązać zagadnienie bez konieczności stałego programowania kalkulatora. Liczba wpisanych wzorów własnych zależy od ilości dostępnej pamięci RAM.

Bardziej zaawansowany użytkownik może korzystać:

– z trybu RPN czyli odwrotnej notacji polskiej (Reverse Polish Notation)
– z trybu algebraicznego, wymagającego nawiasów

 1.Właściwości fizyczne HP17BII+:

wyświetlacz LCD – 2 linie x 22 cyfry / bateria – 2 x CR 2032 3V / system wpisywania danych – RPN i algebraiczny / pamięć ,dodatkowe RAM – 32 Kb / wbudowane funkcje – ponad 250 / klawisze – znaki i cyfry / litery dostępne przez menu / możliwość czyszczenia pamięci i usuwania niewłaściwego wpisu / pamięć – rejestry finansowe: N, I/YR, PV, PMT, FV / pamięć – rejestry stosu : X , Y , Z , T / odwracanie kolejności wpisanych danych / zerowanie pamięci / wywoływanie danych z rejestru finansowego: RCL , STO / automatyczna stała STO, LSTx / zmiana znaku – +, – / komunikat o błędach / możliwość współpracy z drukarką HP 82240 /

2.Funkcje finansoweHP17BII+:

TVM, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE / procent składany / oprocentowanie roczne / pełne okresy płatności ,kapitalizacji / niepełne okresy płatności , kapitalizacji / automatyczny mnożnik przez miesiące w roku / tryb końcowy w kapitalizacji END / tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN / konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie / stopa nominalna / stopa efektywna / dowolne okresy kapitalizacji /

INSTRUMENTY FINANSOWE / kredyty, pożyczki,leasing / leasing z przesunięciami płatności / płatności z góry z wartością końcową leasingu / depozyty, lokaty / regularne oszczędzanie, ubezpieczenie na życie / fundusze inwestycyjne, emerytalne / renty kapitałowe, emerytury / pożyczki z niepełnym pierwszym okresem płatności / siła nabywcza po uwzględnieniu inflacji / cena polisy ubezpieczeniowej /

NIERUCHOMOŚCI / zysk netto przy odsprzedaży domu / stopa zwrotu inwestycji w dom / stopa zwrotu z odsprzedaży kredytu hipotecznego / spłaty po okresie karencji, spłaty odroczone / zysk z dzierżawy / dzierżawa z ratami płatnymi z góry /

AMORTYZACJA /amortyzacja rat kredytowych i leasingowych / kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności / odsetki w dowolnej racie i okresie płatności / bilans kredytu i leasingu w dowolnym okresie płatności / amortyzacja liniowa SL / wartość amortyzacji / pozostała część majątku / amortyzacja degresywna SD / amortyzacja metodą sumy cyfr roku SOYD / wartość amortyzacji z dowolną datą nabycia w roku / amiana metody amortyzacji degresywnej na liniową / nadwyżki amortyzacji /

CF-ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH / wartość przepływu / ilość przepływów / stopa bieżąca netto NPV / wewnętrzna stopa zwrotu IRR,YR / zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR / przyszła wartość dodatnich przepływów gotówki NFV / ujednolicona seria netto NUS / przeglądanie wpisów przepływu gotówki / zmiana wartości przepływów gotówki / zmiana ilości przepływów gotówki /

3.Funkcje biznesoweHP17BII+:

PROCENTY / zmiana procentowa / procent całości / kwota końcowa po dodaniu lub odjęciu procentów / okresy oprocentowania różne od okresów płatności / rabaty / opłaty manipulacyjne / narzut / marża / cena / koszt / zwrot z kapitału własnego / podwyżki płac / wypłaty stałe + prowizje /

WALUTY / kurs wymiany / konwersje dowolnych par walut / przechowywanie zestawów dowolnych walut / przywoływanie zestawów dowolnych walut / ilość walut w koszyku /

LISTY KOSZTÓW / tworzenie list / przeglądanie list / edycja list / nadawanie nazw listom / przechodzenie między listami / obliczanie sum cząstkowych / obliczenia dokonywane na 2 listach /

4.Kalendarz:

przeszłość od pt 15.10.1582 / przyszłość do pt 31.12.9999 / zegar / przypomnienie tonowe / aktualna data / amerykański format daty: miesiąc – dzień – rok / europejski format daty: dzień – miesiąc – rok / określanie dnia tygodnia dowolnej daty / obliczanie ilości dni między datami ( na bazie miesiąca 30 dni ) / obliczanie rzeczywistej ilości dni miedzy datami ( z przestępnymi ) / obliczanie dat przeszłych i przyszłych / zintegrowanie kalendarza z funkcjami finansowymi / terminarz wydarzeń / przeglądanie terminów /

5.Programowanie:

metoda programowania – Solver / automatyczne wbudowane podprogramy -68 podprogramów / pojemność pamięci – 400 kroków / identyfikacja instrukcji w liniach programu / wyświetlanie równania / automatyczna weryfikacja poprawności zapisu równania / możliwość skoków w programie / możliwość pętli w programie / zmiana instrukcji w linii programu / zmienne / operatory / funkcje /

6.Obligacje:

cena obligacji ( price ) / zysk z obligacji / obligacje z półrocznym kuponem / obligacje z rocznym kuponem /

7.Funkcje matematyczne:

logarytm naturalny ln / silnia n! / nawiasy / +, -, x, /, %, 1/x, +/-, ln, ex, n!, / reszta z dzielenia / przywoływanie ostatnich operacji / wpisywanie działań arytmetycznych jako stałe / notacja naukowa dużych i małych cyfr / obliczenia łańcuchowe /

8.Funkcje statystyczne:

analiza statystyczna jednej zmiennej / analiza statystyczna dwóch zmiennych / statystyka sumacyjna / średnia arytmetyczna / mediana / średnia ważona / odchylenie standardowe / minimum / maximum /

różnica minimum i maximum / sortowanie rosnące / sortowanie malejące / prognozowanie / x,y / współczynnik korelacji / zgrupowane odchylenie standardowe / linearna metoda dopasowania krzywej /ekspotencjalna metoda dopasowania krzywej / logarytmiczna metoda dopasowania krzywej / potęgowa metoda dopasowania krzywej / przewidywanie sprzedaży na podstawie danych statystycznych / przewidywanie sprzedaży przy wprowadzaniu zmiennych /

W zestawie:

Kalkulator wyposażony jest w polską instrukcję użytkownika w pdf. Instrukcja ta jest w zasadzie najlepszym współczesnym przewodnikiem po świecie finansów, zawiera bardzo dużo konkretnych przykładów rozwiązywania zagadnień finansowych.
HP 17BII+ to prawdziwy przyjaciel ludzi zainteresowanych finansami.

 

Osobisty Komputer Finansowy HP10BII+

Podstawa zajęć, czyli HP10BII+

HP 10 BII+

Kalkulator HP10BII+  jest następcą wcześniejszego modelu HP10BII.

Jest to przenośny osobisty komputer finansowy. Prosty w obsłudze, wystarczający dla początkujących w finansach,  agentów ubezpieczeniowych, studentów, biznesmenów. Posiada funkcje finansowe, biznesowe, statystyczne, matematyczne.

Obszary, jakie oblicza HP10BIIPlus:

 • wartość pieniądza w czasie, obliczanie rat, odsetek, podatek, cash-flow, amortyzacja, obligacje
 • cena, narzut, marża, koszt, podatek VAT, break event point, koszty stałe, koszty zmienne, ilość sprzedaży
 • obliczenia statystyczne, analiza statystyczna, odchylenia standardowe
 • funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, permutacje i kombinacje, liczby losowe, obliczenia z danymi

HP10BIIPlus posiada

 • 22 rejestry pamięci
 • duży, 12-miejscowy wyświetlacz, na którym można ustawić kontrast

Szczegółowe obliczenia HP10BIIPlus:

 • wpływ inflacji
 • wartość wpłat jednorazowych po latach
 • wartość systematycznego oszczędzania
 • podatek od oszczędności na przestrzeni lat
 • wartość przepływów finansowych (cash flows)
 • wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji
 • renta kapitałowa z oszczędności
 • rata równa i amortyzacja kredytu
 • rata leasingową
 • narzut / marża w rozmowach handlowych
 • cena i koszt
 • procent zmiany ceny

Szczegółowy opis możliwości HP10BIIPlus:

1.Własności fizyczne :

wyświetlacz – 1 linia x 12 cyfr LCD / baterie – 2 x CR 2032 / algebraiczny system wpisywania danych / pamięć / brak dodatkowej RAM / ponad 100 wbudowanych funkcji / klawisze -cyfry / cofanie błędnych wpisów / klawisze pamięci M,M+,RM / wywoływanie danych z rejestru finansowego RCL / automatyczna stała K / rejestry pamięci 15 / zmiana znaku / nawiasy /

2.Funkcje finansowe :

TVM-WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE / procent składany / oprocentowanie roczne / okresy płatności / częstotliwość płatności w roku / automatyczny mnożnik częstotliwości płatności przez ilość okresów / tryb końcowy w kapitalizacji END / tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN / kredyty, pożyczki, leasing / depozyty, lokaty / regularne oszczędzanie, ubezpieczenia na życie / dowolne okresy kapitalizacji / fundusze inwestycyjne, emerytalne / renty kapitałowe, emerytury / amortyzacja rat kredytowych leasingowych / kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności / konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie / stopa nominalna / stopa efektywna / CF ANALIZA

PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH / wartość przepływu / ilość przepływu / wartość bieżąca netto NPV /wewnętrzna stopa zwrotu IRR/YR

3.Funkcje biznesowe :

narzut / marża / koszt / cena / zmiana procentowa /

4.Funkcje matematyczne :

logarytm naturalny ln / silnia n! / nawiasy / +, -, x, /, %, 1/x, +/-, ln, ex, n!

5.Funkcje statystyczne :

analiza statystyczna kumulatywna / odchylenie standardowe / średnia / średnia ważona / prognozowanie / współczynnik korelacji /

Konkurs lub losowanie

Albo jest konkurs albo losowanie

Dzięki, że tu też zaglądasz!

Konkurs jest przed szkoleniem.

Losowanie jest na zakończenie szkolenia.

Losowanie odbywa się wtedy, gdy jest min 15 płatnych uczestników,
czyli min. 15 osób lub min 15 par.

Miło mi, że chcesz wziąć udział
w konkursie / zabawie / losowaniu!

Nagrody są  atrakcyjne. Możesz otrzymać:

Nagroda Nr 1 – darmowy udział w seminarium
Nagroda Nr 2 – dofinansowanie 50%
Nagroda Nr 3 – dofinansowanie 25%
Nagroda Nr 4 – dofinansowanie 10%
Nagroda Nr 5 – dofinansowanie 100 PLN

W przypadku publicznych darmowych warsztatów
gwarantujesz sobie także miejsce siedzące. 

Zasady są proste:

 1. Zapisujesz się na Newsletter
 2. Przed każdym seminarium podaję listę osób biorących udział w losowaniu, oraz zasady szczegółowe.
 3. Wyniki losowania/konkursu publikuję.
 4. Osoby, które wylosowały są powiadamiane mailem.

Ważne:

 1. Osoba, która wylosowała dowolną Nagrodę zgadza się na publikację swojej wypowiedzi w dziale Opinie.
 2. Wypowiedź ze zdjęciem pozostanie na stronie internetowej tak długo, jak długo będzie oferowane seminarium.
 3. Jeżeli nie zgadzasz się na powyższe 2 warunki – nie bierze udziału w losowaniu darmowego udziału.
 4. Jeżeli wylosowała zwrot kosztów po szkoleniu, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku. Jeżeli nie zgadzasz się – nie bierzesz udziału w losowaniu.
  Aby się zapisać przejdź do zakładki ZAPISY lub kliknij TU